Undervisningsbøger

2015
Graviditet og risko
Samfundslitteratur

Faglitterær bog om risikoforståelse og -misforståelse, tværsektorielt arbejde og socialt udsatte gravide.

2013
Sundhed, menneske og samfund (red.)
Samfundslitteratur.

En bog om de samfundsfaglige aspekter af sundhedsarbejdet, især rettet mod sundhedsbachelorer som bioanalytikere, fysioterapeuter, sygeplejersker, jordemødre, radiografer og ergoterapeuter.

2010
Den sunde krop i bevægelse (red.)
Frydenlund.

En grundbog i pædagoguddannelsens linjefag “Sundhed, krop og bevægelse”.

2007
Social indsigt for pædagoger (red.)
Frydenlund

Første udgave af titlen ‘Socialfag for pædagoger’.

2006
Samfund og kultur i sundhedsarbejdet (red.)
Frydenlund

Målgruppe: Sygeplejerske-, jordemoder-, fysioterapeutstuderende m.v.

2005
Sundhedsfag for pædagoger (red.)
Frydenlund

Målgruppe: Pædagogstuderende.

2002
Socialfag for pædagoger (red.)
Frydenlund

Målgruppe: Pædagogstuderende.