Den personlige fødselsfortælling

Uanset om ens fødsel opleves som den ultimative opfyldelse af en drøm, om det hele går stille og roligt, eller om man bliver blæst bagover af uforudsete hændelser – så er ingen fødsler ens, og det, man selv oplever, vil altid være helt unikt.

Det er en begivenhed, som for altid ændrer livet for dem, der er dybest involverede: det lille barns forældre. Og fødestedets kliniske journal kan (og skal) aldrig rumme de følelser og den livsomvæltning, forældrene gennemlever.

Som jordemoder og forfatter tilbyder jeg at sætte ord på jeres helt personlige fødselsfortælling. Jeg besøger jer 1½-2 timer og interviewer jer/taler med jer om fødslen. Samtalen bliver optaget, og hjemme skriver jeg jeres egen fortælling, meget gerne med (tidsmæssig) støtte i fødselsjournalen. Så sender jeg kladden til jeres gennemsyn: Har jeg glemt noget vigtigt? Har jeg misforstået noget? Er der passager, I ikke ønsker skal med? – og retter efterfølgende til ud fra jeres kommentarer. Hvis I ønsker det, kan jeg sætte jeres egne billeder ind i teksten.

Fødselsfortællingen leveres i en mappe på print samt som pdf-fil.

Pris: 4000 kr. + evt. kørselsudgifter.